Välkommen till Lerums KK:s läger vecka 44, 2020!

Höstlovsläger v 44 i Vättlehallen!
Måndag 26 oktober – torsdag 29 oktober.

OBS – Länk till anmälan finns längre ner i denna inbjudan! 

bild 1
Sofia Göransson, Adina Samuelsson, Jelizaveta Kopaca, Girts Jekabsons

Mer om lägret:

Mer om lägret Träningen på is leds av Girts Jekabsons och Sofia Göransson samt Adina Samuelsson och Jelizaveta Kopaca vid behov med hänsyn till antalet anmälda åkare. För mer information om våra tränare, se vår vår hemsida.

adina haglund
Dansklasserna leds av vår danslärare Adina Haglund. 

Tränarna delar in åkarna i grupper efter tävlings- och kompetensnivå så att alla åkare får den bästa träningen efter sin nivå. Gruppindelningen kan också komma att justeras av tränarna inför eller under lägret med hänsyn till åkarnas nivå eller antalet åkare i respektive grupp. Tränarna kan också göra viss justering i schemat i övrigt och i tränarbesättningen om de finner det nödvändigt efter att alla anmälningar inkommit.

bild 4 bild 4 bild 2

Lägeravgiften:

Två alternativ finns;

Alternativ 1 – Tre ispass samt ett fyspass eller danspass per dag (två dagar dans och två dagar fys). 1300 kr inklusive lunch och mellanmål.
För externa åkare är kostnaden för detta alternativ 1800 kr.
För åkare från Lerums KK ingår en del av kostnaden för lägerveckan i terminsavgiften.

Alternativ 2 – Två ispass samt ett fyspass eller danspass per dag (två dagar dans och två dagar fys). 900 kr inklusive lunch och mellanmål.
För externa åkare är kostnaden för detta alternativ 1300 kr.
För åkare från Lerums KK ingår en del av kostnaden för lägerveckan i terminsavgiften.

Anmälan efter 15/10 tas emot i mån av plats och debiteras med 1500 kr resp. 1100 kr. För externa åkare blir kostanden 2000 kr resp 1500 kr vid anmälan efter 15/10.

Matpaket: För de åkare som inte önskar mat under lägret görs ett avdrag om 300 kr från lägerkostnaden. Medhavd mat kan värmas i Vättlehallens cafeteria.

Arrangör: Lerums Konståkningsklubb är en av Sveriges ledande konståkningsföreningar inom elit, akademi och bredd. Vi har Svenska Konståkningsförbundets elitlicens och vi har omfattande erfarenhet av att arrangera bland annat läger på sommaren och på andra lov.

Vår värdegrund:               Glädje – Gemenskap – Passion
Vårt mål:                           att bli Sverigeledande i alla våra verksamheter
Vår verksamhet:              www.lerumskk.se

 vi är

Några viktiga förutsättningar för lägerdeltagande:
Deltagande åkare skall klara av att knyta skridskor, passa träningstider och även i övrigt ta ansvar för sin träning och sitt lägerdeltagande. Om åkaren inte kan klara det behöver vårdnadshavare finnas tillgänglig för att bistå åkaren. Lägret ansvarar för träningen på och utanför isen. Det är vårdnadshavarna som ansvarar för åkaren i övrigt.

Träningstider: Lägret pågår under fyra dagar, måndag-torsdag 26-29 oktober. Träningstiderna är förlagda på is mellan kl. 08:00-19.00. Vid behov, beroende på antal anmälda åkare kan lägret komma att starta kl 07:00.

Funktionär: Vi har behov av ett antal lägerfunktionärer. Lägerfunktionär äter utan kostnad på lägret. Funktionär en heldag ger ett avdrag om 500 kr/dag och funktionär en halvdag (bland annat över lunchtid) ger ett avdrag om 250 kr/dag. Fyll i intresse i anmälan så återkommer vi med besked om vem som utses till funktionär.

Lägeravgift: Lägeravgiften faktureras och ska vara betald inom förfallotiden och före lägerstart.

Ishall: Vättlehallen, Lerum. Uppvärmd ishall 30×60 m. Obs! Ingen camping i anslutning till ishallen är tillåten. Privat boende/camping: kontakta Lerums kommun.


Anmälan
: Anmälan till lägret sker via elektronisk länk – klicka här!

Anmälan är bindande. Med bindande avses att när åkaren har anmält sig är åkaren skyldig att betala avgiften oavsett exempelvis:
a)  om åkaren deltar helt eller delvis på lägret eller inte
b)  skälet till att en åkare inte kan delta helt eller delvis på lägret
c)  hur åkaren upplever lägrets innehåll.

Externa åkare tas in i mån av plats. Efter den 15 oktober tar vi endast in åkare i mån av plats. Se vidare nedan om avbokningsregler.

Avbokningsregler: Fram till och med den 15 oktober 2020 kan du avboka oavsett anledning. Under perioden 15/10 – lägerstart söndag 25 oktober 18:00, 2020 kan du endast avboka mot uppvisande av giltigt läkarintyg och endast 50% av lägeravgiften återbetalas. Det innebär att åkaren även vid en sådan avbokning ska betala 50% av lägeravgiften. Under pågående läger återbetalas inte lägeravgiften. Vi uppmanar åkarna att se över sitt försäkringsbolags regler.

Bekräftelse: När anmälan har skickats in elektroniskt får du som ett automatiskt svar en elektronisk tack-bekräftelse. Våra lägeransvariga återkommer till anmälda åkare i början av juli månad med besked om åkaren har antagits till lägret och närmare information om lägret.

Lägeransvarig: Maria Samuelsson, café- och entréansvarig i styrelsen: maria.c.samuelsson@gmail.com och 0720-040929.

Varmt Välkomna!