BIRGER ROSÉNS VANDRINGSPRIS

1986 instiftades Birger Roséns vandringspris av Birger Rosén. Priset delas ut varje år till en aktiv åkare i Lerums Konståkningsklubb i samband med våravslutningen i Vättlehallen. Priset utgörs av en vandringspokal samt en gåva om 1000 kronor som stöttning i konståkningskarriären.

Vandringspriset förvaras hos pristagaren fram till nästa utdelningstillfälle och pristagarens namn graveras in. Pristagaren får motta en egen mindre kopia av vandringspriset som åkaren får behålla för egen räkning.

Bakgrund

Birger Rosén grundande Lerums Konståkningsklubb 1981. Hösten 1982 startade föreningen sin verksamhet i Vättlehallen. Från föreningens start till och med 1992 var Birger Rosén föreningens ordförande. Mellan åren 1985 – 1998 var han ordförande i Svenska Konståkningsförbundet, och är numera förbundets hedersordförande. Birger Rosén är numera aktiv funktionär i Lerums Konståkningsklubb.

Kriterier

Vandringspriset ska delas ut till en aktiv åkare i Lerums Konståkningsklubb i samband med föreningens våravslutning i Vättlehallen. För att erhålla priset ska åkaren

 • visa på mognad och synnerligen gott kamratskap,
 • vara en fin förebild för föreningens åkare och övriga medlemmar,
 • varit aktiv i föreningen under flera år, och
 • visa stark lojalitet med Lerums Konståkningsklubb.

Vandringspriset är inte enbart ett talangpris, men om flera åkare kan komma ifråga, bedöms också åkaren resultat.

Vid bedömningen av pristagare beaktas också om åkarens familj är lojal med Lerums Konståkningsklubb verksamhet och stöttar åkaren och dennes tränare i den satsning som åkaren, tränaren och föreningen eftersträvar, eftersom det är avgörande för åkarens möjlighet till framgång.

Beslut om pristagare 

Birger Rosén beslutar om vem som tilldelas pris. Beslutet sker efter samråd med med föreningens tränare och styrelse. Om Birger Rosén av något skäl inte kan besluta om pristagare, ska hans dotter Helena Rosén Andersson besluta om pristagare.

Birger Roséns vandringspris kan inte ges till en åkare som redan tilldelats priset.

Förteckning över pristagare

 • 2019 Emmy Nilsson och Evelina Sundquist
 • 2018 Victoria Uddegren
 • 2017 Adina Samuelsson
 • 2016 Madeleine Holmqvist
 • 2015 Ines Andersson
 • 2014 Rebecka Johansson
 • 2013 Jennifer Kvist
 • 2012 Frida Sandgen
 • 2011 Nikolina Bolvede
 • 2010 Maria Staxäng
 • 2009 Sabina Lööf
 • 2008 Elin Olsson
 • 2007 Matilda Närman
 • 2006 Madeleine Sjökvist
 • 2005 Mathias Andersson
 • 2004 Sara Helgesson
 • 2003 Viktoria Enhager
 • 2002 Emma Estving
 • 2001 Alexandra Bjertin
 • 2000 Alicia Helgesson
 • 1999 Sofia Göransson
 • 1998 Lerums Konståkningsklubbs styrelse
 • 1997 Anna Edlund
 • 1996 Therese Olsson
 • 1995 Anna Burwall
 • 1994 Evelina Helgesson
 • 1993 Caroline Lansenfeldt
 • 1992 Anna Tranberg
 • 1991 Hanna Johansson
 • 1990 Helén Tunberg
 • 1989 Gabriella Lansenfeldt
 • 1988 Anna Kullendal
 • 1987 Ann-Christine Friberg
 • 1986 Mirja Rebenius