SOMMARLÄGER 2017

Nu är det dags att anmäla sig till Lerums KK:s sommarläger. I vårt informationsdokument – som du finner på denna länk – finns information om våra tre läger: elitläger vecka 31, miniläger vecka 32 och basläger vecka 33!

För anmälan till elitlägret vecka 31 – klicka här!

  • Särskild information om aktiviteter i samarbete med kommunen vecka 31 – klicka här!

För anmälan till minilägret vecka 32 – klicka här!

För anmälan till baslägret vecka 33 – klicka här!

Extra träning under läger vecka 31 och 33:
För klubbens åkare som vill träna extra – oavsett om de deltar i våra läger eller inte – är det möjligt att anmäla sig till extraträning för en kostnad om 50 kr/ispass enligt följande. Anmälan kan ske till ett eller flera pass. Anmälan är bindande och innebär att betalning ska ske oavsett om åkaren utnyttjar passet eller inte. Vi har en ansvarig tränare på plats för alla som deltar. Fakturering sker när anmälan kommit in. Anmälan behöver för vår planering ha inkommit senast den 20 juli 2017 för vecka 31 och senast den 30 juli för vecka 33. Betalning ska ske innan åkaren startar dessa extraträningar.
Anmälan görs på denna länk!

Välkommen till Lerums KK:s lägerveckor sommaren 2017!