ELITLICENS 2018

Frida!Svenska Konståkningsförbundet har beslutat att införa en Elitlicens från och med säsongen 2018/2019 som kan ansökas av landets konståkningsföreningar. Att vara en elitlicensierad förening innebär att föreningens elitåkare får delta på Svenska Konståkningsförbundets högsta tävlingsnivå – Elitserien, Morgondagarserien och nationella mästerskap – och/eller i internationella tävlingar och mästerskap.

Inför varje ny säsong ska återcertifiering ske. Målet är att vidareutveckla den egna föreningens verksamhet och ska ge bästa möjliga förutsättningar för att bedriva verksamhet med hög kvalitet i en bra träningsmiljö med ett nära samarbete mellan åkare, tränare, styrelse och vårdnadshavare. Syftet är att

  • öka kunskapen om konståkning hos föreningens styrelse, tränare och vårdnadshavare,
  • skapa tydlighet vad en förening behöver för att bedriva elitverksamhet, och
  • underlätta ett långsiktigt arbete med elitverksamhet.

Lerums Konståkningsklubbs styrelse har beslutat klubben ska arbeta för och senast den 1 februari 2018 ansöka om Elitlicensiering för säsongen 2018/2019.

Här hittar du mer information om Svenska Konståkningsförbundets elitlicensiering.

Värdegrund och värdearbete

För att klubben ska nå målet att elitlicensieras ska föreningen förankra sin verksamhetsplan, värdegrund och Svenska Konståkningsförbundets uppförandekod hos åkare, tränare och vårdnadshavare så att de fungerar som vägledning för verksamheten. Klubben ska därför utveckla sin värdegrund som utgår från svensk idrotts värdegrund som omfattar följande hörnstenar

  • glädje och gemenskap
  • demokrati och delaktighet
  • allas rätt att vara med
  • rent spel

Klubbens värdegrund utgår också från Svenska Konståkningsförbundets värdegrund som är

  • glädje
  • glöd
  • gemenskap

Under hösten 2017 har styrelsen inlett ett värdegrundsarbete som syftar till att fördjupa Lerums Konståkningsklubbs värdegrund och som ska inkludera klubbens alla åkare, tränare och vårdnadshavare. Alla ska ges möjlighet att påverka arbetet med värdegrunden. Ett första steg är att arbeta med värdeord i styrelsen, därefter kommer ett antal workshopar att genomföras där gruppföräldrar/föräldrar, tränare och klubbens åkare deltar. Målet är att klubben ska ha en tydlig och väl förankrad värdegrund före sommaren 2018.

Möten i värdegrundsarbete

IMG_7100Nu har klubbens arbete med att engagera åkare och deras föräldrar i klubbens värdegrundsarbete startat. Under ett antal möten i december till och med mars 2018 kommer styrelse, tränare, åkare och deras föräldrar att samlas för att ta fram värdeord och prata om klubbens värdegrund. Vid ett senare tillfälle kommer de framtagna värdeorden att bearbetas så att de ges en tydlig innebörd som är gemensam för alla i klubben.

 

 

Arbete med värdegrund

IMG_7122            IMG_7115

 

IMG_7097             IMG_7124