STYRELSEN

Lerums Konståkningsklubb styrelse består av en ordförande och sex ordinarie ledamöter samt en suppleant. Suppleanten har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Styrelsen sammanträder normalt en gång per månad. Styrelsen har rätt att adjungera ytterligare personer.

Uppdrag enligt årsmöte, stadgar och övergripande dokument

 • Ansvara för att genomföra föreningens verksamhetsplan.
 • Hålla god ordning på föreningens tillgångar enligt beslutad budget.
 • Vid behov företräda föreningen i olika sammanhang.
 • Företräda föreningen i arbetsgivarrollen gentemot våra tränare.
 • Företräda föreningen i relation till enskilda medlemmar.
 • Styra arbetet enligt övergripande dokument som vid varje tidpunkt gäller för föreningen och som tagits fram av Internationella Skridskounionen, Riksidrotts­förbundet, Svenska Konståkningsförbundet, Riksidrottsförbundet, Göteborgs Konståkningsförbund och föreningen.
 • Styra arbetet enligt krav som gäller med anledning av
  a) Svenska Konståkningsförbundets elitlicens,
  b) de överenskommelser som föreningen ingått med Svenska Konståknings­förbundet för de åkare som ingår i Svenska Konståknings­förbundets landslag, ungdomslyft eller liknande satsningar, samt
  c) de överenskommelser som föreningen ingått med Lerums kommun, sponsorer och andra aktörer.

Styrelseordförande

IMG_2146_2-filtered


Helena Rosén Andersson
Tel: 0708-964463
E-post: ordforande@lerumskk.se

 

Sekreterare

anette 141104-filteredAnette Larsson
Ansvarig akademi
Tel: 0722-453161
E-post: sekreterare@lerumskk.se

 

Ledamot

IMG_3818 - version 2

Niklas Uddegren
Ansvarig arrangemang och ishall
Tel: 070-5371606
E-post: arrangemang@lerumskk.se

 

Ledamot

2016-09-27-18-42-52-1

Magnus Sundell
Ansvarig miniorer
Tel: 0705-627711
E-post: minioransvarig@lerumskk.se

 

Ledamot

2018-10-07 10.11.42Cecilia Ihse
Ansvarig kommunikation 
Tel: 076-622 90 37 
E-post: Cecilia.ihse@telia.com

 

Ledamot

2018-10-07 10.13.02Maria Samuelsson
Ansvarig café och entré 
Tel: 072-004 09 29
E-post: maria.c.samuelsson@gmail.com 

 

Ledamot

2018-10-07 10.13.37Maria Nilsson
Ansvarig ungdom
Tel: 070-960 22 65
E-post: dr.nilsson.maria@gmail.com

 

 

Adjungerade 

2015-10-05-18_43_37-version-2a

Magnus Bäckström
Kassör
Tel: 0767-788523
E-post: kassor@lerumskk.se

 

 

IMG_3108_2Birger Rosén
Ansvarig ekonomiadministration
Tel: 0302-71788; mobil: 0705-696300
E-post: foretagskonsult@telia.comekonomi@lerumskk.se 

 

Elisabeth Praetorius
Elit- och A-ansvarig
Tel: 070-899 91 37