STYRELSEN

Lerums Konståkningsklubb styrelse består av en ordförande och sex ordinarie ledamöter samt en suppleant. Suppleanten har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Styrelsen tar det ansvar som den fått av föreningens medlemmar. Varje styrelseledamot och suppleant har ett eller flera ansvarsområden. Styrelsen sammanträder normalt en till två gånger per månad. Styrelsen har rätt att adjungera ytterligare personer.

Uppdrag enligt årsmöte, stadgar och övergripande dokument

 • Ansvara för att genomföra föreningens verksamhetsplan.
 • Hålla god ordning på föreningens tillgångar enligt beslutad budget.
 • Vid behov företräda föreningen i olika sammanhang.
 • Företräda föreningen i arbetsgivarrollen mot våra tränare.
 • Företräda föreningen i relationen till enskilda medlemmar.
 • Styra arbetet enligt övergripande dokument som vid varje tidpunkt gäller för föreningen och som tagits fram av Internationella Skridskounionen, Riksidrotts­förbundet, Svenska Konståkningsförbundet, Göteborgs Konståkningsförbund och föreningen.
 • Styra arbetet enligt krav som gäller med anledning av
  a) Svenska Konståkningsförbundets elitlicens,
  b) de överenskommelser som föreningen ingått med Svenska Konståknings­förbundet för de åkare som ingår i Svenska Konståknings­förbundets landslag, utvecklingslandslag eller liknande satsningar, samt
  c) de överenskommelser som föreningen ingått med Lerums kommun, sponsorer och andra aktörer.

Ordförande

IMG_2146_2-filtered


Helena Rosén Andersson
Tel: 0708-964463
E-post: ordforande@lerumskk.se

 

Vice ordförande, sekreterare samt kommunikationsansvarig

2018-10-07 10.11.42Cecilia Ihse
Tel: 076-6229037 
E-post: Cecilia.ihse@telia.com

 

 

Ledamot, kassör

Max Gylling
Tel: 0707-728787
E-post: max@gylling.nu

Ledamot, arrangemangs- och anläggningsansvarig

IMG_3818 - version 2

Niklas Uddegren
Tel: 070-5371606
E-post: arrangemang@lerumskk.se

 

 

Ledamot, sportsligt ansvarig

2016-09-27-18-42-52-1

Magnus Sundell
Tel: 0705-627711
E-post: minioransvarig@lerumskk.se

 

 

Ledamot, café- och entréansvarig

2018-10-07 10.13.02Maria Samuelsson
Tel: 072-0040929
E-post: maria.c.samuelsson@gmail.com 

 

 

Ledamot, akademiansvarig

2018-10-07 10.13.37Maria Nilsson
Tel: 070-9602265
E-post: dr.nilsson.maria@gmail.com

 

 


Suppleant, elitansvarige samt ansvarig för reklam- och sponsorgruppen 

Per Nordqvist
Tel: 0709-254202
E-post: p.nordqvist@primotex.com


Adjungerade 

2015-10-05-18_43_37-version-2a

Magnus Bäckström
Ekonomiadminstration
Tel: 0767-788523
E-post: kassor@lerumskk.se