STYRELSEN

Lerums Konståkningsklubb styrelse består av en ordförande och sex ordinarie ledamöter samt en suppleant. Suppleanten har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Styrelsen tar det ansvar som den fått av föreningens medlemmar. Varje styrelseledamot och suppleant har ett eller flera ansvarsområden. Styrelsen sammanträder normalt en till två gånger per månad. Styrelsen har rätt att adjungera ytterligare personer.

Uppdrag enligt årsmöte, stadgar och övergripande dokument

 • Ansvara för att genomföra föreningens verksamhetsplan.
 • Hålla god ordning på föreningens tillgångar enligt beslutad budget.
 • Vid behov företräda föreningen i olika sammanhang.
 • Företräda föreningen i arbetsgivarrollen mot våra tränare.
 • Företräda föreningen i relationen till enskilda medlemmar.
 • Styra arbetet enligt övergripande dokument som vid varje tidpunkt gäller för föreningen och som tagits fram av Internationella Skridskounionen, Riksidrotts­förbundet, Svenska Konståkningsförbundet, Göteborgs Konståkningsförbund och föreningen.
 • Styra arbetet enligt krav som gäller med anledning av
  a) Svenska Konståkningsförbundets elitlicens,
  b) de överenskommelser som föreningen ingått med Svenska Konståknings­förbundet för de åkare som ingår i Svenska Konståknings­förbundets landslag, utvecklingslandslag eller liknande satsningar, samt
  c) de överenskommelser som föreningen ingått med Lerums kommun, sponsorer och andra aktörer.

Tf ordförande samt akademiansvarig

2018-10-07 10.13.37

Maria Nilsson
Tel: 070-9602265
E-post: ungdom@lerumskk.se

 

 

Vice ordförande samt caféansvarig

2018-10-07 10.13.02Maria Samuelsson
Tel: 072-0040929
E-post: vice.ordforande@lerumskk.se

 

 

Kassör

IMG_8411Max Gylling
Tel: 0707-728787
E-post: kassor@lerumskk.se

 

 

Ledamot, ansvarig elit

IMG_8408Per Nordqvist
Tel: 0709-254202
E-post: sponsoransvarig@lerumskk.se

 

 
 

 

Ledamot, ansvarig skridskoskola och entré

IMG_8414Pia Wall
E-post: lekkentre@gmail.com

 

 

 

Ledamot

IMG_8418Nicklas Unger
E-post: nicklas.unger@gmail.com

 

 

 

Övrig 

2015-10-05-18_43_37-version-2a

Magnus Bäckström
Fakturering
Tel: 0767-788523
E-post: fakturaansvarig@lerumskk.se