KONTAKT

Postadress
Lerums Konståkningsklubb (föreningsnummer 12385-25)
Box 3144, 443 03 Lerum

E-post
kansli@lerumskk.se

Hemsida
www.lerumskk.se
Per Andersson, hp.lerum@gmail.com
C
ecilia Ihse, cecilia.ihse@telia.com

Bankgiro
371-2403

Organisationsnummer
863500-4339

Kansli
Helena Olofsson, kansli@lerumskk.se

Cafésektionen
Elenor Meyer, elenor.meyer@hotmail.com
Maria Samuelsson, maria.c.samuelsson@gmail.com

Seniorsektionen
Birger Rosén, foretagskonsult@telia.com

Skridskoskolan
Helena Rosén Andersson, ordforande@lerumskk.se

Hyrskridskor
Helena Rosén Andersson, ordforande@lerumskk.se

Kontakt med media
Helena Rosén Andersson, ordforande@lerumskk.se

Reklam- och sponsorgrupp
Birger Rosén, foretagskonsult@telia.com

Tränarkontakt
Helena Rosén Andersson, ordforande@lerumskk.se

Styrelse
Se separat sida på följande länk!


Gruppföräldrar för respektive konståkningsgrupp

Grupp            Gruppförälder                     Kontaktuppgifter gruppförälder

Elit 1              Elisabeth Praetorius            Telefon: 070-8999137, e-post: elisabethpraetorius@gmail.com

Elit 2              Lisa Ekström                       Telefon: 073-988 07 08, e-post: lisamattiasemil@hotmail.com

A1                 Åsa Fredriksson                 Telefon: 070-447 28 03, e-post: asa.fredriksson@semcon.com

A2                 Anna Lysmark                    Telefon: 070-395 48 40, e-post: Anna.lysmark@telia.com

B1                 Elisabet Carlén                    Telefon: 070-887 60 33, e-post: elisabet.carlen@maxm.se

U1                 Lena Friberg                       Telefon: 073-663 97 35, e-post: lena.friberg@live.se

U2                 Maria Djärv                         Telefon: 073-324 62 81, e-post: mariadjarv@rocketmail.com

U3                 Christoffer Hansson           Telefon: 073-773 43 15, e-post: christoffer.hansson@telia.com

M                   Maria Samuelsson              Telefon: 072-004 09 29, e-post: maria.c.samuelsson@gmail.com

M1                 Katrin Gisselfält                  Telefon: 072-500 03 23, e-post: katringisselfalt@gmail.com

M2                 Cecilia Ihse                         Telefon: 070-558 94 07, e-post: cecilia.ihse@telia.com

M3                 Therese Sundwall              Telefon: 070-755 37 78, e-post: Therese.sundwall@hotmail.com

M4                 Samuel Hermansson          Telefon: 073-374 75 20, e-post: samuelhermansson@telia.com

 


Entrégruppen för allmänhetens åkning
Pia Wall, pia.wall@lerum.se
Anna Olsson, annaah123@gmail.com


Klubbrumsgrupp (ansvarar för städ etc. i klubbrummet, samt försäljning i caféet tisdagar 18-19)
Anne Carlsson, anne.carlsson100@gmail.com
Thomas Astorsdotter, astorsdotter_thomas@hotmail.se 


Tävlingskommittén
Niklas Uddegren, arrangemang@lerumskk.se
Anette Larsson, Anette.Larsson@lerum.se
Anna Lysmark, anna.lysmark@telia.com
Per Lindén, Per.Linden@implenia.com
Helena Olofsson, helena.olofssonlkk@telia.com
Maria Nilsson, dr.maria.nilsson@bredband.net
Per Andersson, hp.lerum@gmail.com