KONTAKT

Postadress
Lerums Konståkningsklubb (föreningsnummer 12385-25)
Box 3144, 443 03 Lerum

E-post
kansli@lerumskk.se

Hemsida
www.lerumskk.se
Karin Sundell info.lerumskk@gmail.com

Bankgiro
371-2403

Organisationsnummer
863500-4339

Kansli
Sofia Göransson, löpande administration, ansvarig SISU, kansli@lerumskk.se
Maria Hedström, administratör sportadmin och verksamhetsstöd, maria.hedstrom@telia.com
Adina Samuelsson, administration skridskoskola samt Sektion Vårgårda Konståkning, adina.lerumskk@gmail.com

Skridskoskolan
Adina Samuelsson, adina.lerumskk@gmail.com
Pia Wall, lekkentre@gmail.com

Hyrskridskor
Maria Hedström, maria.hedstrom@telia.com
Pia Wall, lekkentre@gmail.com

Kontakt med media
Helena Rosén Andersson, rdförande, ordforande@lerumskk.se

Tränarkontakt
Maria Samuelsson, vice.ordforande@lerumskk.se 

Styrelse
Se separat sida på följande länk!


Funktionärsområden
Nedan listas fasta funktionärsuppgifter. Löpande funktionärsuppgifter förekommer vid till exempel tävlingar och shower. Löpande funktionärsuppgifter listas inte.

Cafégrupp
Rudolp Rauch
Helena Ahlenius, helena.ahlenius@telia.com
Liselotte Walter, liselotte.walter@hotmail.com

Entrégrupp för allmänhetens åkning
Pia Wall, lekkentre@gmail.com
Maria Hedström, maria.hedstrom@telia.com
Sara Taserud, 
Karin Moreau
Jorun Holmberg
Mats Jönfelt
Henrik Stiernstrand
Ewa Fatty

Reklam- och sponsorgrupp
Max Gylling, kassor@lerumskk.se
Marika Hermansson sponsoransvarig@lerumskk.se

Kommunikationsgrupp 
Karin Sundell, info.lerumskk@gmail.com
Tävlingskommittén
Niklas Uddegren, Niklas.Uddegren@telia.com
Per Andersson, hp.lerum@gmail.com
Peter Gu, guyongf@hotmail.com
Katrin Gisselfält, katringisselfalt@gmail.com
Anna Lysmark, anna.lysmark@telia.com
Karin Moberg, karin.rognehags@gmail.com
Esaias Järnegard 

Klubbrumsgrupp
XX, städansvar klubbrum, 

Showstyrgrupp
Elisabeth Wanner, styrgruppen.lkk@gmail.com
Katarina Grenabo, styrgruppen.lkk@gmail.com
Ann Sundberg
Elena Gustafsson
Josef Hederström

Kostymgruppen
Mia Gylling, mia.gylling@gmail.com
Elin Gustafsson

Övriga funktionärer
Gro Uddegren, försäljning Bingolotter m.m., gro.uddegren@telia.com


Gruppföräldrar för respektive konståkningsgrupp

Grupp            Gruppförälder                     Kontaktuppgifter gruppförälder

Elit                Maria Samuelsson             Telefon: 072-004 0929, e-post: maria.c.samuelsson@gmail.com

A1/B1           Maria Forsberg                   Telefon: 073-637 4445, e-post: foppa.m@hotmail.com

A2               Lina Järnegard

B2/C1           Tina Bessvie                       Telefon: 072-235 65 48, e-post: tinabessvi@hotmail.com

B3                Per Albertsson                     Telefon: 0735-21 39 36 , e-post: abbe13@gmail.com

B4                Jorun Holmberg                   Telefon: 073-038 40 98, e-post: jorunholmberg@gmail.com

C2                Nicklas Unger                     Telefon: 070-877 41 09, e-post: Nicklas.unger@gmail.com

C3               Karin Moberg                        e-post: karin.rognehags@gmail.com

C4

C5                 Anna-Karin Hederström Telefon: 070-148 33 82 e-post:annakarin.hederstrom@gmail.com

K1                Karin Axelsson Telefon: 070-8547356 e-post:karin_ahlqvist@me.com

K3                Ann Sundberg       e-post: ann.sundberg@gmail.com

K2.               Anna-Kajsa Hilmersson.       e-post: anna-kajsa@live.se

K4