KONTAKT

Postadress
Lerums Konståkningsklubb (föreningsnummer 12385-25)
Box 3144, 443 03 Lerum

E-post
kansli@lerumskk.se

Hemsida
www.lerumskk.se
Per Andersson, hp.lerum@gmail.com
Cecilia Ihse, cecilia.ihse@telia.com
Karin Sundell, karin_magnusson@telia.com

Bankgiro
371-2403

Organisationsnummer
863500-4339

Kansli
Helena Olofsson, löpande administration, ansvarig SISU, kansli@lerumskk.se
Helena Rosén Andersson, administration konståkningsgrupper och skridskoskola samt verksamhetsstöd, ordforande@lerumskk.se
Lena Levcuka, administratör sportadmin och verksamhetsstöd,

Seniorsektionen
Birger Rosén, foretagskonsult@telia.com

Skridskoskolan
Helena Rosén Andersson, ordforande@lerumskk.se

Hyrskridskor
Helena Rosén Andersson, ordforande@lerumskk.se
Pia Wall, pia.wall@lerum.se

Kontakt med media
Helena Rosén Andersson, ordforande@lerumskk.se

Tränarkontakt
Helena Rosén Andersson, ordforande@lerumskk.se

Styrelse
Se separat sida på följande länk!


Funktionärsområden
Nedan listas fasta funktionärsuppgifter. Löpande funktionärsuppgifter förekommer vid till exempel tävlingar och shower. Löpande funktionärsuppgifter listas inte.

Cafégrupp
Maria Samuelsson, maria.c.samuelsson@gmail.com
Helena Ahlenius, helena.ahlenius@telia.com
Liselotte Walter, liselotte.walter@hotmail.com

Entrégrupp för allmänhetens åkning
Pia Wall, pia.wall@lerum.se
Maria Hedström, maria.hedstrom@telia.com
Anna-Karin Holmgren, akho@kth.se
Anna Olsson, annaah123@gmail.com
Birger Rosén (entréarbete förskolor/skolor och allmänhetens åkning vardagar), foretagskonsult@telia.com

Reklam- och sponsorgrupp
Birger Rosén, huvudansvarig, foretagskonsult@telia.com
Helena Rosén Andersson, ordforande@lerumskk.se
Max Gylling, max@gylling.nu
Elisabeth Praetorius, elisabethpraetorius@gmail.com
Johan Thansasinaris, jbabilvard@gmail.com
Xuemei Gu gxmsmile@hotmail.com
Per Nordqvist per.nordqvist61@gmail.com

Kommunikationsgrupp 
Cecilia Ihse, cecilia.ihse@telia.com
Per Andersson, hp.lerum@gmail.com
Maria Nilsson, dr.nilsson.maria@gmail.com
Karin Sundell, karin_magnusson@telia.com

Tävlingskommittén
Niklas Uddegren, arrangemang@lerumskk.se
Per Andersson, hp.lerum@gmail.com
Peter Gu, guyongf@hotmail.com
Katrin Gisselfält, katringisselfalt@gmail.com
Anette Larsson, Anette.Larsson@lerum.se
Anna Lysmark, anna.lysmark@telia.com
Maria Nilsson, dr.nilsson.maria@gmail.com

Klubbrumsgrupp (ansvarar för städ etc. i klubbrummet, samt försäljning i caféet tisdagar 18-19)
Anne Sandgren, städansvar klubbrum, anne.carlsson100@gmail.com

Showstyrgrupp
Åsa Fredriksson, styrgruppen.lkk@gmail.com
Lotta Wermelin, styrgruppen.lkk@gmail.com

Sygrupp 
Elisabet Carlén, elisabet.carlen@maxm.se

Övriga funktionärer
Ulrik Sandberg, ledningsansvar värdegrundsarbete, ulrik@pdca.se
Gro Uddegren, försäljning Newbody m m, gro.uddegren@telia.com


Gruppföräldrar för respektive konståkningsgrupp

Grupp            Gruppförälder                     Kontaktuppgifter gruppförälder

Elit 1              Elisabeth Praetorius            Telefon: 070-8999137, e-post: elisabethpraetorius@gmail.com

Elit 2              Maria Samuelsson              Telefon: 072-004 0929, e-post: maria.c.samuelsson@gmail.com

A1                  Maria Forsberg                   Telefon: 073-637 4445, e-post: foppa.m@hotmail.com

A2                  LiseLotte Walter                  Telefon: 070-624 96 67, e-post: liselotte.walter@hotmail.com

B1                 Tina Bessvie                        Telefon: 072-235 65 48, e-post: tinabessvi@hotmail.com

B2                 Cecilia Ihse                          Telefon: 076-622 90 37, e-post: cecilia.ihse@telia.com

U1                 Monika Rönn                       Telefon: 070-558 26 05, e-post: monika.ronn@hotmail.com

U2                 Annelie Kruse                      Telefon: 072-312 64 61, e-post: A-kruse@hotmail.com

U3

M1

M2                Nicklas Unger                       Telefon: 070-877 41 09, e-post: Nicklas.unger@gmail.com

M3

M4

M5