SCHEMAN FÖRÄLDRAR

Cafébemanning – Nu öppnar vi caféet igen och allmänhetens åkning drar igång. I och med det så behövs funktionärer i både allmänhetens åkning, cafe och entre.

Kopia av SchemaCafeAllmänhetensåkningSkridskoskolan_2021-08-25

Kontakta café- och entrégruppen vid frågor:

Cafégruppen: 
Maria Samuelsson: maria.c.samuelsson@gmail.com
Helena Ahlenius, helena.ahlenius@telia.com
Liselotte Walter, liselotte.walter@hotmail.com

Entrégruppen: 
Entrégruppen nås på via e-post: lekkentre@gmail.com