TÄVLINGAR

Klubben arrangerar normalt två av Svenska Konståkningsförbundet sanktionerade tävlingar per säsong. Under säsongen 2019/20 arrangerar Lerums KK en elitserietävling 19-20 oktober 2019 samt en stjärntävling helgen 18-19 april 2020. Dessutom arrangerar klubben Elitseriefinalen 2020, vilken äger rum i Lerum den 3-5 april 2020.

Mer information om dessa tävlingar kommer i god tid före tävlingsstart!

Tävlingsinformation
Tävlingar finns för alla nivåer från nybörjare till elit. Åkarna delas in i tävlingsklasser efter ålder och kunskap (test). För att få tävla ska åkaren ha genomgått tävlingstest. De vanligaste tävlingsformerna är stjärntävling, klubbtävling och A-tävling. Den tävlande genomför program som bedömas av domare. Ett programs längd och innehåll beror på vilken kunskapsnivå som åkaren har uppnått. Klubbens tränare gör ett basprogram och hjälper tävlingsåkare att träna in programmet. Tala med din gruppansvariga tränare om program.

Anmälan och avgifter
Anmälan till stjärn- och klubbtävling sker via kansliet på särskild länk. Lerums Konståkningsklubb betalar in anmälningsavgift för alla föreningens anmälda åkare till arrangerande klubb. Anmäld åkare faktureras därefter inbetalad anmälningsavgift. Anmälningsavgiften varierar beroende på tävlingstyp och tävlingsklass.

Länk till anmälan stjärn- och klubbtävlingar våren 2020. 

Avanmälan vid sjukdom eller annat förhinder
Om en åkare av något skäl inte kan tävla återbetalas halva anmälningsavgiften om åkaren avanmäler sig senast kl 24.00 senast två dagar före första tävlingsdagen. Ingen återbetalning sker efter fastställande av startordning, vilket kan ske tidigare vid stjärntävlingar. Det är åkarens ansvar att se till att avanmälan kommer in i tid till arrangerande klubb. För hjälp med avanmälan kontakta vårt kansli.

Medföljande tränare
Vid tävling ska som regel en av klubbens tränare följa med. Undantag gäller om det är någon eller några enstaka åkare som tävlar i en viss tävling. I de situationerna försöker klubben av kostnadsskäl att i samarbete med annan klubb ordna tränare för våra åkare från denna andra klubb som är på plats på tävlingen. 

För frågor om tävlingar vänd dig till gruppansvarig tränare eller vår kanslist på kansli@lerumskk.se 

Mer information om tävlingar och tävlingssystem finns på Svenska Konståkningsförbundets hemsida.