Anmälan till eftersäsong!

Nedan finns länk för anmälan till årets eftersäsong som bedrivs i andra ishallar efter Vättlehallens stängning.

Information om eftersäsong och dagar/tider enligt separat utskick via Mail.

Anmälan senast fredag 22/4, därefter läggs schema.

Anmälan Stängd