Dags för anmälan till eftersäsongsträningen!

Eftersäsongsträning våren 2020

Lerums Konståkningsklubb arrangerar eftersäsongsträning enligt följande.

För bindande anmälan – klicka här!

Anmälan sker senast tisdag 14 april. Avgiften faktureras åkarna för betalning kort därefter.

Paketerbjudanden

Period 1 – vecka 18-22 ordinarie eftersäsong

Avgiften för off ice-träning vid Vättlehallen, se nedan. Avgiften för isträning enligt bas­alternativet framgår nedan. Avgiften för isträning med kompletterande off ice i medel­alternativet och max­alterna­tivet fastställs under v 16-17 sedan anmälningar kommit in och schema kunnat läggas. Kostnaden för medel- och maxalternativet fördelas på deltagande åkare. Tränare är främst Girts Jekabsons, Sofia Göransson, Adina Samuelsson och Jelizaveta Kopaca. Uppdaterad tränarbesättning för respektive pass med gruppinformation kommer i ett senare schema. Se vidare nedan ang. Covid 19-virus och förutsättningarna för eftersäsongsträningens genomförande.

Träningsinnehåll

  1. Isträning: Den ordinarie eftersäsongen pågår vecka 18-22 med istider preliminärt enligt bilaga 1. Schemaläggning sker efter det att anmälningar har kommit in. De som tränar på is en gång per vecka (basalternativet) schemaläggs ett pass lördag eller söndag. Övriga schema­läggs på en eller flera vardagar, utöver helger. Av de passen tilldelas befintlig elit flest pass och därefter prioriteras åkare som valt max is-alternativ och sedan åkare som valt medel is-alternativ. Viss off ice-träning schemaläggs i anslutning till ispassen, i vart fall för alternativ 3-4.
  2. Off ice-träning i Vättlehallen vecka 18-22, preliminärt följande tider:
    • Måndagar mellan 1600-2000 (Yngre schemaläggs första passen 1600-1730)
    • Onsdagar mellan 1600-2000 (Yngre schemaläggs första passen 1600-1730)

Träningspaket

Alternativ 1 – off ice Vättle: kan väljas separat eller tillsammans med övriga paket. Off ice vid Vättlehallen ett eller två pass per vecka a 1,5 timme. Passar alla barn och ungdomar i vår verksamhet, såväl i konståknings- grupperna som i skridskoskolan. Ett pass/vecka a 1,5 tim i 5 veckor (totalt 5 pass) – totalt 500 kr Två pass/vecka a 1,5 tim i 5 veckor (totalt 10 pass) – totalt 900 kr

Alternativ 2 – bas is: ispass i annan kommuns ishall. 1 ispass/vecka i 5 veckor under perioden v 18-22. Kostnad 1.600 kr. Passar alla barn och ung­domar i vår verksamhet, såväl i konståkningsgrupperna som i skridskoskolan. Ispasset förläggs på lördag eller söndag.

Alternativ 3 – medel is: ispass i annan kommuns ishall cirka två-tre gånger per vecka beroende av istidstillgång under perioden v 18-22. Vi strävar efter att schemalägga viss off ice i anslutning till ispassen. Passar alla i konståkningsgrupperna som vill hålla igång lite mer under efter­säsongen. Efterhand som istiderna minskar under perioden kommer grupperna att schemaläggas på off ice-träningar i Vättlehallen i tränings­paketet. Kostnad fastställs v 16-17.

Alternativ 4 – max is: ispass i annan kommuns ishall minst två-tre ispass, vissa veckor fler ispass per vecka beroende av istidstillgång under perioden v 18-22. Vi strävar efter att schemalägga viss off ice i anslutning till ispassen. Efterhand som istiderna minskar under perioden kommer grupperna att schemaläggas på off ice-träningar i Vättle­hallen i träningspaketet. Passar främst de som är tävlings­åkare och tränar tre eller fler gånger per vecka under ordinarie säsong. Kostnad fastställs v 16-17.

Period 2 – vecka 23-24

Vissa istider för elitsatsande åkare för vecka 23-24. Begränsat antal platser. Kostnaden fördelas på dem som deltar. Avgiften fastställs när istiderna och deltagande åkare är klara. Tränare är främst Sofia Göransson.

Eftersäsongen genomförs medbeaktande av Covid 19, Coronavirusets utveckling

Vi ber alla som anmäler sig/deltar beakta att vi genomför eftersäsongen med beaktande av utvecklingen av Covid 19:s (Coronavirusets) utveckling i samhället.

Med anledning av Covid 19:s (Corona) virusets utveckling i samhället följer vi regeringens, Riksidrottsförbundets (RF), Svenska Konståkningsförbundets (SKF), Folkhälsomyndighetens och Lerums och övriga kommuners beslut, principer och rekommendationer vid varje given tidpunkt. Det innebär att vi planerar med så lång framförhållning vi kan med utgångspunkt i de beslut, principer och rekommendationer som ges från nämnda organisationer.

RF och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att träningsverksamhet fortsätter eftersom det är viktigt för folkhälsan. Lerums kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Kommunen utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

Med det nu nämnda i beaktande är vi angelägna om att kunna genomföra eftersäsongen på ett säkert och sunt sätt och utifrån nuvarande beslut, principer och rekommendationer. Skulle emeller­tid nämnda myndigheters och organisationers beslut, principer eller rekommendationer ändra förutsättningarna för att starta eller fortsätta eftersäsongen kommer vi att höra av oss om det i så god tid som möjligt till de som anmält sig/deltar.

Vi arrangerar eftersäsongen utifrån de rekommendationer för riskanalys och de allmänna råd per 1 april som Folkhälsomyndigheten har tagit fram. För att genomföra eftersäsongen säkert och sunt kommer det att genomföras utifrån de ordningsregler vår klubb har för att undvika smitta. Vi avser vidare att säkerställa att det är maximalt 50 personer i verksamheten vid varje tidpunkt.

Om nya beslut skulle medföra att ishallen stängs eller att eftersäsongsträningen inte kan genomföras kommer vi att meddela er det.

______________________

Styrelsen för Lerums Konståkningsklubb