Idrotten och Coronaviruset

När det gäller Coronaviruset och idrottsarrangemang m.m. så följer vi Riksidrottsförbundets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer på RF:s hemsida: https://www.rf.se/

I nuläget är det inget som påverkar vår planerade verksamhet. Alla rekommenderas förstås att själva se över hur risken för smitta kan minskas på sätt som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.