Intervju med Helena Rosén Andersson i Lerums Tidning

Denna veckas utgåva av Lerums Tidning innehöll en intervju med Svenska Konståkningsförbundets ordförande, tillika Lerums KK:s förra ordförande, Helena Rosén Andersson. Du kan läsa intervjun på denna länk!

Se också Helenas skrivelse på Svenska Konståkningsförbundets hemsida om hanteringen av covid-19-situationen, pandemilagen och proportionalitetsprincipen etc.! Detta kan du om läsa här!