Lerums isföreningar i Radio PE20!

Klubbens ordförande Helena Rosén Andersson har – tillsammans med Jonas Harström, ordförande i LBK – intervjuats av Lerums radiokanal Radio PE20! Intervjun kretsade primärt kring projektet “Iskuben”, dvs klubbarnas gemensamma projekt som syftar till att få till stånd en ytterligare ishall i anslutning till Vättlehallen.

Intervjun på Radio PE20 finner du på denna länk!

Och projektet “Iskuben” kan du läsa om här!