Ishallen stängd från och med söndag 20 december

Fritidsenheten vid Lerums kommun har beslutat att stänga alla kommunens samtliga idrottshallar och gymnastiksalar samt ishall från och med söndag 20 december 2020 till och med söndag 24 januari 2021 i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Notera alltså att all träning är inställd från och med söndag 20 december. Detta är ett beslut som styrelsen för LKK tyvärr inte kan påverka. Kommunen återkommer i januari med besked om återöppnande av ishallen.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/12/ytterligare-nationella-restriktioner-for-att-hejda-smittspridning/