Lyckat Lerum Open den 8/9!

Lerums KK arrangerar med jämna mellanrum en träningstävling, kallad Lerum Open, som primärt är avsedd för våra B-serieåkare- och stjärntävlingsåkare. Tävlingen syftar till att ge åkarna tävlingserfarenhet och dessutom återkoppling på sin åkning från erfarna domare.

Den 8/9 hölls senaste upplagan av Lerum Open och nedan ser vi ett antal av deltagarna. Grattis alla till fin åkning!

IMG_2341