Rapport från Oliver i Miami!

Här kommer en lägerrapport från Oliver som tillbringade sitt sportlov i en ishall i Miami.

Ispassen hölls i Coral Springs Panthers IceDen (som låg ca 50 min från F.t Lauderdale).
Jag hade 2 ispass om dagen tillsammans Adrian Schultheiss vilket var väldigt roligt!
Det gav inspiration att få träna i USA och även med andra tränare.
Jag tränade för Adrian, Alexei och Doug (som var tekniktränare).

Vi fokuserade mycket på 3A under veckan och det har känts väldigt bra!
Förutom 3A tränade jag även på nya kombinationer och åkte igenom mina program som vanligt.
Den största skillnaden är att man bara har privatpass så man får ständigt hjälp, det är aldrig gruppträning.

Oliver Miami