Sparbankshjälpen!

Vi vill rikta ett STORT TACK till Sparbanken Alingsås som genom Sparbankshjälpen stöttar Lerums KK så att vi kan fortsätta bedriva vår barn- och ungdomsverksamhet.

Sparbankshjälpen är ett omfattande stödpaket riktat till Alingsås, Lerum, Herrljunga och Vårgårda kommuner.
Du vet väl att Sparbanksidén handlar om lokal förankring och att en del av vinsten går tillbaka samhället?
Så stort tack Sparbanken Alingsås för allt ert stöd!

Sparbankshjälpen