Programgenomgång för elitserie-, A- och B-åkare den 4 april!

Inbjudan programgenomgång lördag 4 april 2020

På grund av inställd elitseriefinalstävling arrangerar klubben en programgenomgång.

Inbjudna åkare: Elitserieåkare, A-serieåkare och B-serieåkare

Tid och plats: Lördag 4 april kl 1100-cirka 1400 i Vättlehallen.

Programgenomgången – syfte och mål

Som en följd av att Svenska Konståkningsförbundet har ställt in vårens konståknings­tävlingar genomför vi en programgenomgång med konståkningsdomare och våra tränare på plats. Vårt elittränarteam och styrelsen bedömer att en programgenomgång är viktigt för att åkarna ska få tillfälle att träna sig på att tävla i vår och därmed få behövligt stöd i sin ordinarie träning och fortsatta utveckling, trots att SKF har ställt in de ordinarie tävlingarna i vår. På så vis syftar programgenomgången också till att upprätthålla åkarnas glädje för fortsatt utveckling trots inställda ordinarie tävlingar. Målet är att åkaren och dennes tränare under programgenomgången ska få behövlig feed back av domaren och tekniska specialisten för att förbättra programinnehåll och tekniska moment inför nästa säsong och det oavsett om åkaren ska byta program eller inte inför nästa säsong.

Genomförandet av programgenomgången

Programgenomgången genomförs under enklare former för en domare (Caroline Andersson) och en teknisk specialist (Linda Norberg) och med elittränare på plats.

Med anledning av Covid 19:s (Corona) virusets utveckling i samhället följer vi regeringens, Riksidrottsförbundets (RF), Svenska Konståkningsförbundets (SKF), Folkhälsomyndig­hetens och Lerums kommuns beslut, principer och rekommendationer vid varje given tidpunkt. Det innebär att vi planerar med så lång framförhållning vi kan med utgångspunkt i de beslut, principer och rekommendationer som ges från nämnda organisationer.

RF och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att träningsverksamhet fortsätter eftersom det är viktigt för folkhälsan.

Med det nu nämnda i beaktande är vi angelägna om att kunna genomföra program­genom­­gången på ett säkert och sunt sätt och utifrån nuvarande beslut, principer och rekommendationer. Skulle emellertid nämnda myndigheters och organisationers beslut, principer eller rekommendationer ändra förutsättningarna för att hålla programgenom­gången kommer vi att höra av oss om det i så god tid som möjligt till anmälda deltagare.

Vi arrangerar programgenomgången utifrån de rekommenda­tioner för riskanalys och de allmänna råd per 1 april 2020 som Folkhälso­myndigheten har tagit fram. För att genom­föra detta säkert och sunt kommer programgenom­gången att genomföras utifrån de ordningsregler vår klubb har för att undvika smitta. Vi avser vidare att säkerställa att det är maximalt 50 personer i verksamheten vid varje tidpunkt och när en viss mindre grupp åkare har genomfört sin programgenomgång är avsikten att de lämnar ishallen.

Vi har inga besökare under programgenomgången. På så vis säkerställer vi att antalet medverkande också med marginal understiger max-antalet vid varje tidpunkt. Vi spelar in varje åkares program och skickar filmupptagningen till varje åkare efter genomgången för att kunna gå igenom och visa upp för föräldrar och andra intresserade.

Kostnad

Kostnaden är 50 kr/program och syftar till att delvis täcka kostnaderna för domare och teknisk specialist. Kostnaden betalas via swish på plats där tävlingskommitténs funktionärer tar emot åkarna.

Programmusiken ska skickas in på förhand till tävlingskommittén:

Musik mejlas till: guyongf@hotmail.com, namngiven enligt INDTAs regler: namn_klubb_klass i mp3format

Anmälan – via länk

Anmälan görs på bifogad länk. Sista anmälningsdag är söndag 29 mars. (Anmälan är nu stängd! För eventuella efteranmälningar – maila hp.lerum@gmail.com

Välkomna önskar Lerums Konståkningsklubb!