Välkommen till programgenomgång och slingauppvisning 19/4!

Inbjudan programgenomgång och slingauppvisning söndag 19 april 2020

På grund av inställd stjärntävling arrangerar klubben en programgenomgång för stjärn­tävlings­åkare och en slingauppvisning för märkesåkare.

Inbjudna åkare: stjärntävlingsåkare och märkesåkare.

Tid och plats: söndag 19 april kl. 13.00-cirka 17.00 i Vättlehallen.

Syfte och mål

Slingauppvisningen för märkesåkare

Klubben arrangerar regelbundet slinga- och programuppvisningar för att våra märkes- åkare ska få visa upp vad de kan redan innan de är tävlingsåkare. Åkarna får då på ett avdramatiserat sätt prova på detta med att visa upp sig på isen och att utföra själva tävlingsmomentet i konståkning. Det är en träning som förbereder åkaren inför tävlings­start. Slingaåkare får åka sin slinga två eller tre tillsammans eller, om de vill det, själva. Klubben har slingamusik. Åkare får gärna ha egen musik – se hur den ska mejlas in till tävlingsansvarig samtidigt med anmälan.

Programgenomgången för stjärntävlingsåkare

Som en följd av att Svenska Konståkningsförbundet har ställt in vårens konståknings­tävlingar genomför vi en programgenomgång med konståkningsdomare och våra tränare på plats. Vårt elit- och akademitränarteam och styrelsen bedömer att en programgenom­gång är viktig för att åkarna ska få tillfälle att träna sig på att tävla i vår och därmed få behövligt stöd i sin ordinarie träning och fortsatta utveckling, trots att SKF har ställt in de ordinarie tävlingarna i vår. På så vis syftar programgenomgången också till att upprätthålla åkarnas glädje för fortsatt utveckling trots inställda ordinarie tävlingar. Målet är att åkaren och dennes tränare under programgenomgången ska få behövlig feedback av domaren för att få god kunskap om vad som kan vidareutvecklas inför kommande säsongs tävlingar. För nyblivna tävlingsåkare är programgenomgången en utmärkt möjlighet att träna sig på att tävla inför kommande tävlings­säsong precis som slingauppvisningen är för märkesåkare.

Genomförandet av programgenomgången och slingauppvisningen

Programgenomgången och slingauppvisningen genomförs under enklare former för en domare (Sandra Lööf) och med akademitränare på plats.

Med anledning av Covid 19:s (Corona) virusets utveckling i samhället följer vi regeringens, Riksidrottsförbundets (RF), Svenska Konståkningsförbundets (SKF), Folkhälsomyndig­hetens och Lerums kommuns beslut, principer och rekommendationer vid varje given tidpunkt. Det innebär att vi planerar med så lång framförhållning vi kan med utgångspunkt i de beslut, principer och rekommendationer som ges från nämnda organisationer.

RF och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att träningsverksamhet fortsätter eftersom det är viktigt för folkhälsan.

Med det nu nämnda i beaktande är vi angelägna om att kunna genomföra program­genom­gången och slingauppvisningen på ett säkert och sunt sätt och utifrån nuvarande beslut, principer och rekommendationer. Skulle emellertid nämnda myndigheters och organisationers beslut, principer eller rekommendationer ändra förutsättningarna för att hålla programgenomgången och slingauppvisningen kommer vi att höra av oss om det i så god tid som möjligt till anmälda deltagare.

Vi arrangerar programgenomgången och slingauppvisningen utifrån de rekommenda­tioner för riskanalys och de allmänna råd per 1 april 2020 som Folkhälso­myndigheten har tagit fram. För att genomföra detta säkert och sunt kommer programgenom­gången och slingauppvisningen att genomföras utifrån de ordningsregler vår klubb har för att undvika smitta. Vi avser vidare att säkerställa att det är maximalt 50 personer i verksamheten vid varje tidpunkt och när en viss mindre grupp åkare har genomfört sin programgenomgång respektive slingauppvisning är tanken att de lämnar ishallen. På så vis säkerställer vi att antalet medverkande också med marginal understiger max-antalet vid varje tidpunkt.

Kostnad

Kostnaden är 50 kr/deltagare och syftar till att delvis täcka kostnaderna för domare. Kostnaden betalas via swish på plats där tävlingskommitténs funktionärer tar emot åkarna.

Programmusiken ska skickas in på förhand till tävlingskommittén

Musik för tävlingsåkare och för de slingauppvisningsåkare som vill ha egen musik mejlas i mp3-format senast 12 april till Per Andersson på hp.lerum@gmail.com.

Anmälan – via länk

Anmälan för både programgenomgång och slingauppvisning görs på denna länk.

Sista anmälningsdag är söndag 12 april.

Välkomna önskar Lerums Konståkningsklubb!