Viktiga beslut fattade av Lerums Konståkningsklubbs styrelse!

I helgen sammanträdde klubbens styrelse tillsamman med tränare i en gemensam kick off. Under dagen diskuterades klubbens verksamhet. En rad strategiska beslut fattades om akademi- såväl som elitverksamhet, klubbens värdegrund, funktionärsverksamhet, ekonomi och kommunikation. En integritetspolicy slogs också fast med anledning av den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj. Dokumenten finns tillgängliga här.