VÄRDEGRUND OCH GOD ORDNING

Värdegrund

Lerums Konståkningsklubb verksamhet står för och genomsyras av Glädje, Gemenskap och Passion! Klubben vill driva och utveckla verksamheten så att vi tillsammans har roligt och tränar efter var och ens förutsättningar. Alla aktiva bereds möjlighet att utveckla sig i sin konståkningssatsning så långt det är möjligt och den aktiva har intresse för. Tillsammans gör vi varandra bättre!

LeKK_Värdegrund_bild_1

Värdegrunden utgår från Svenska Konståkningsförbundets uppförandekod hos åkare, tränare och vårdnadshavare/föräldrar så att de fungerar som vägledning för verksamheten. Lerums Konståkningsklubb arbetar därför med att utveckla sin värdegrund som utgår från svensk idrotts värdegrund som omfattar följande hörnstenar: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Klubbens värdegrund utgår också från Svenska Konståkningsförbundets värdegrund som är glädje, glöd och gemenskap.

För att skapa glädje och trygghet har vi ett antal regler som vi vill att ni ska tänka på. Vi utgår från att

 • tränarna tränar
 • domarna dömer
 • medlemmarna styr genom styrelsen

 

God ordning

Lerums konståkningsklubb vill erbjuda de bästa förutsättningarna för träning. Utgångspunkten är vår värdegrund och alla åkares, föräldrars och tränares gemensamma ambition att ha roligt tillsammans. Vi har därför några enkla ledstjärnor.

Ledstjärnor för dig som är åkare

 • Behandla alla kompisar lika.
 • Visa respekt och följ vår värdegrund och våra
 • Lyssna på och se andra kompisar.
 • Ge beröm.
 • Hjälp och stötta dina kompisar i med- och motgång.
 • Prata med andra.
 • Sprid positiv energi.

Ledstjärnor för dig som är vårdnadshavare/förälder

 • Våra aktiva är främst barn och ungdomar.
 • Tränarna planerar och leder träningen.
 • Tränarna har rätt att tillrättavisa och vid behov avvisa åkare från träningen. Respektera deras beslut.
 • Domarna dömer och de är människor.
 • Styrelseuppdrag och andra fasta funktionärsuppgifter utförs ideellt.
 • Alla gör så gott de kan.

Som åkare bör du också tänka på att

 • Utnyttja träningen på bästa sätt med fokus på träning:
  Kom i god tid till träning så det finns utrymme för uppvärmning och ombyte.
  Kom väl uppvärmd genom egen uppvärmning off ice till träningen. Se föreningens uppvärmningsdokument (länk kommer inom kort).
  Varva ned genom egen nedvarningsövning efter träningen. Se föreningens nedvarvningsövningar (länk kommer inom kort).
  Behöver du ta en paus stäm av med gruppansvarig tränare och lämna, efter godkännande av gruppansvarig tränare, träningspasset tillfälligt.
 • Visa respekt för din egen och andras säkerhet genom att:
  Hålla avstånd till andra åkare.
  Ha uppsikt över var andra åkare befinner sig.
  Ta dig upp snabbt efter ett fall.
  Hjälp till med att se till att åtgärda ojämnheter i isen och gör inga hål i isen i onödan.
  Använd träningskläder avsedda för konståkning, undvik löst sittande detaljer som kan påverka säkerheten och tyngdpunkten vid åkning. Långt hår ska vara uppsatt.
  Häng inte eller sitt på sargen.
  Lämna isen vid schemalagd spolning och stäng alla sargdörrar.
 • Du byter om i anvisat omklädningsrum.
 • Du hälsar på tränaren vid träningens start och tackar tränaren när träningen är slut.
 • Du får träna ditt program till musik i den ordning som tränaren bestämmer. Åkare som åker sitt program till musik har prioritet framför andra åkare och övriga åkare ska visa programåkare hänsyn.
 • Din musikskiva ska vara märkt med ditt namn.
 • Under träning får du dricka vatten i medhavd vattenflaska (inte energidrycker, mat eller tuggummi).
 • Du ansvarar själv för dina värdesaker. Du bör inte förvara värdesaker i omklädningsrummet eller på annan plats. Ta alltid med värdesaker ut till isrinken under träning.
 • Du ser till att du lämnar träningslokal, omklädningsrum och andra verksamhetslokaler väl iordningställda och städade.

För elitåkare gäller ytterligare god ordning. Se Elitplan för Lerums Konståkningsklubb. För åkare med toppåkaravtal gäller ytterligare regler.

Som vårdnadshavare/förälder bör du också tänka på att

 • Gruppansvarig tränare värderar när en åkare är redo för test samt beslutar om upplägg på träning och tävling. Respektera deras beslut.
 • Tränarna tar hand om ditt barn när det är träning. Du får gärna finnas till hands om det skulle behövas men vistas inte i direkt anslutning till isen, i båsen eller i direkt anslutning till plexiglasen.
 • Av ordnings- och säkerhetsskäl får barn och ungdomar under 15 år inte använda redskap i gymnastiksalen utan att tränare medföljer. Du som vårdnadshavare har ansvar att informera ditt barn om det.
 • Undvik att filma eller fotografera på ett sätt som stör träningen. Om gruppansvarig tränare för ditt barn bedömer att du som vårdnadshavare stör träningen genom att filma och/eller fotografera kan tränarna be dig att sluta filma och/eller fotografera. Visa respekt för att alla inte vill synas på film eller foto.
 • Tränarna behöver vila mellan sina arbetspass, så respektera deras pauser mellan träningarna. Vill du prata med tränarna vänligen boka en tid via t ex sms.
 • Om ditt barn inte kan delta i träningen bör du alltid meddela förhinder till gruppansvarig tränare. Du bör också alltid informera gruppansvarig tränare om skador, funktionsnedsättning eller om det finns andra sociala omständigheter som tränaren bör känna till.
 • När ditt barn är i klubbrummet, gå gärna dit och hör att allt är okej.

Detta är Lerums Konståkningsklubb – klicka här! (Uppdaterad 170925)

Likabehandlings- och jämställdhetsplan för Lerums Konståkningsklubb

 

Arbetet med värdegrund i Lerums konståkningsklubb

Under hösten 2017 inledde styrelsen ett värdegrundsarbete som syftade till att fördjupa Lerums Konståkningsklubbs värdegrund. Målet var att klubben ska ha en tydlig och väl förankrad värdegrund. Arbetet inkluderade klubbens alla åkare, tränare och övriga aktiva inom verksamheten för att alla skulle ges möjlighet att påverka arbetet med värdegrunden. I ett första skede arbetade styrelsen med värdeord och vad de kan betyda. Därefter genomfördes ett antal workshopar där gruppföräldrar/föräldrar, tränare och klubbens åkare deltog för att ta fram förslag på värdeord. I februari 2018 beslutade styrelsen om tre övergripande värdeord som ska genomsyra Lerums konståkningsklubbs verksamhet: glädje – gemenskap – passion. De två orden glädje och gemenskap togs fram under de gemensamma workshoparna. Det tredje ordet passion beslutade styrelsen om utifrån de värdeord som togs fram under workshoparna. Styrelsen önskade ett värdeord som kunde uttrycka att konståkning inte bara är en sport som handlar om glädje och gemenskap utan också om mycket träning och målsättning. Det behövs en inre glöd, motivation och hängivenhet för att utvecklas inom sporten och ett starkt engagemang från såväl åkarna som deras familjer.

Därefter fördjupades arbetet ytterligare med fler workshopar där syftet har varit att öka förståelsen av de tre värdeorden och hur de kan integreras i den dagliga verksamheten.

IMG_7489     IMG_7496

Emmy Nilsson var en av många åkare som har deltog i arbetet med klubbens värdegrund. Hon tycker att arbetet med att samlas i grupper för att arbeta med värdeorden fungerade bra. Hon anser att det var bra att alla fick möjlighet att delta. ”Det har varit kul att träffa alla på ett annat sätt och prata om vad vi gör. Vi har fått jobba med orden och fått tänka efter vad de står för och hur vi kan använda dem i vardagen”, säger hon. Hade styrelsen bara bestämt orden hade det inte varit lika engagerande menar Emmy. Nu kan hela klubben, såväl styrelse, åkare, föräldrar och alla andra som är engagerade i verksamheten, verkligen stå för värdegrunden, något som är både bra och viktigt. Orden glädje, gemenskap och passion tycker hon sammanfattar klubben på ett bra sätt. Glädje är en känsla som kan vara svår att visa i handling men för Emmy betyder det bland annat att ha en positiv attityd och att vi ska behandla varandra på ett bra sätt. Gemenskap är något som definierar klubben. ”Det känns som hemma här!”, säger Emmy. Hon tillbringar mycket tid i ishallen och tränar flera gånger veckan. Styrelsens val av ordet passion var helt rätt menar Emmy. ”Konståkning är min passion”, säger hon. ”Det är ett ord som jag kan identifiera mig med. Det handlar om att hela tiden motivera sig och kämpa. Det är därför jag är här.”

Möten i värdegrundsarbete

IMG_7100Hösten 2017 startade arbetet med att engagera åkare och deras föräldrar i klubbens värdegrundsarbete. Under ett antal möten i december till och med mars 2018 har styrelse, tränare, åkare och deras föräldrar samlats för att ta fram värdeord och prata om klubbens värdegrund. De framtagna värdeorden har därefter bearbetats så att de ges en tydlig innebörd som är gemensam för alla i klubben.

 

 

Arbete med värdegrund

IMG_7122            IMG_7115

 

IMG_7097             IMG_7124