VERKSAMHET

Lerums Konståkningsklubb anordnar skridskoskola varje termin för barn och ungdomar i alla åldrar. För den som vill träna konståkning erbjuder klubben också singelåkning, show- och breddåkning.

Dokument Lerums Konståkningsklubb 

Planer och policy

Samverkan 

Stadgar

Regler, riktlinjer och uppdrag

Information

 • Detta är Lerums Konståkningsklubb – klicka här! (Uppdaterad 170925)
 • Information Konståkningsakademin – klicka här! (Uppdaterad 170925)
 • Information B- och C-tävlingsåkare – klicka här! (Uppdaterad 170929)
 • Att tänka på vid tävling – klicka här! (Uppdaterad 170925)
  Att tänka på vid test – klicka här!

Dokument Svenska Konståkningsförbundet

 • Svenska Konståkningsförbundets stadgar – klicka här!
 • Dokumentet “Konståkningen vill” – klicka här!
 • Dokumentet “Att vara konståkningsförälder” – klicka här!
 • Dokumentet “Uppförandekod” – klicka här!
 • Dokumentet “Elitlicens för konståkningsföreningar” – klicka här!

Dokument Internationella Skridskounionen (ISU) 

 • Internationella Skridskounionens (ISU) etiska kod – klicka här!

Dokument Riksidrottsförbundet

 • Riksidrottsförbundets stadgar – klicka här!
 • FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) – klicka här!
 • Dokumentet “Idrotten vill” – klicka här!
 • Dokumentet “Skapa trygga idrottsmiljöer” – klicka här!
 • Dokumentet “Strategisk plan 2018-21” – klicka här!

Göteborgs Konståkningsförbund