VERKSAMHET

Lerums Konståkningsklubb anordnar skridskoskola varje termin för barn och ungdomar i alla åldrar. För den som vill träna konståkning erbjuder klubben också singelåkning, show- och breddåkning.

Dokument Svenska Konståkningsförbundet

Svenska Konståkningsförbundets stadgar – klicka här!

Dokumentet “Konståkningen vill” – klicka här!

Dokumentet “Att vara konståkningsförälder” – klicka här!

Dokumentet “Uppförandekod” – klicka här!

Dokumentet “Elitlicens för konståkningsföreningar” – klicka här!

Dokument Internationella Skridskounionen (ISU)

Internationella Skridskounionens (ISU) etiska kod – klicka här!

Dokument Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundets stadgar – klicka här!

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) – klicka här!

Dokumentet “Idrotten vill” – klicka här!

Dokumentet “Skapa trygga idrottsmiljöer” – klicka här!

Dokumentet “Strategisk plan 2018-21” – klicka här!

Göteborgs Konståkningsförbund

Länk till Göteborgs Konståkningsförbunds hemsida – klicka här!

Dokument Lerums KK

Klubbens stadgar – klicka här!

Verksamhetsplan 2017/18 – klicka här!

Detta är Lerums Konståkningsklubb – klicka här! (Uppdaterad 170925)

Regler för styrelsens arbete – klicka här!

Information elit- och A-åkare – klicka här!

Information Konståkningsakademin – klicka här! (Uppdaterad 170925)

Information B- och C-tävlingsåkare – klicka här! (Uppdaterad 170929)

Likabehandling i Lerums KK – klicka här!

Att tänka på vid tävling – klicka här! (Uppdaterad 170925)