Anmälningsformulär Lerums KK 2022-2023

Anmälan om medlemskap i Lerums Konståkningsklubb
Välkomna att ansöka om medlemskap i Lerums konståkningsklubb och att anmäla er till konståkningsgrupp.


Genom att skicka in ansökan om medlemskap 

  • bekräftar jag att jag har läst och godkänner Lerums Konståkningsklubbs verksamhetsbeskrivning, speciellt klubbens värdegrund och de förväntningar som ställs på åkare och föräldrar. Verksamheten presenteras på klubbens hemsida  http://www.lerumskk.se/verksamhet/ .
  • bekräftar jag att jag har läst LEKKs Integritetspolicy som finns i sin helhet på klubbens hemsida http://www.lerumskk.se/verksamhet/ . Jag förstår att personuppgifter om mig/mitt barn behandlas elektroniskt för att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet t.ex. genom medlemsregister, ansökan om bidrag från stat och kommun för verksamheten, anmäla åkare till tävlingar och andra arrangemang och skicka information via mejl till medlemmarna 
  • samtycker jag till att uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn, bild, statistik etc. publiceras på Lerums KK 


(om särskilda behov finns angående hantering av personuppgifter, till exempel vid skyddad identitet, kontakta ordförande så att vi kan hantera era uppgifter korrekt) 


Ansökan behandlas och godkänns av styrelsen. Medlemskap godkänns genom att faktura tillställs sökanden. Ansökan om medlemskap och anmälan till konståkningsgrupp ska ske senast 25 juli 2022 för att plats ska kunna garanteras åkaren i tilldelad grupp. En åkare kan starta höstterminen med start vecka 33 (Vårgårda startar 3e Sep), 2022 under förutsättning att åkaren har anmält sig till tilldelad konståkningsgrupp per 25 juli 2022 och betalat samtliga förfallna avgifter till klubben inklusive medlemsavgift, anmälningsavgift och eventuell licensavgift enligt informationen i denna anmälningsfunktion. 


Motsvarande information finns i de användarvillkor som ni behöver acceptera för att kunna skicka in medlemsanmälan.Välkomna!

Lerums Konståkningsklubb

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Medlemstyp *
Jag ansöker om medlemskap som:

a) aktiv medlem = deltar i konståkningsgrupp, ordinarie tränare, domare, styrelseledamot eller styrelsesuppleant. Avgift 300 kr/säsong. Jag accepterar även att betala terminsavgiften som fastställs för tilldelad konståkningsgrupp.

b) passiv medlem. Avgift 150 kr/säsong. 
aktiv medlem
passiv medlem
Ideella uppgifter
Jag är intresserad av att – utöver funktionärsuppgifter som vårdnadshavare till åkare i klubben – på ideell basis hjälpa till inom följande områden 
Personuppgifter *
Godkännande
Genom anmälan till Lerums Konståkningsklubb godkänner jag att LEKK behandlar personuppgifter  i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Jag godkänner alltså att personuppgifter om mig/mitt barn behandlas elektroniskt för att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet t.ex. genom medlemsregister, ansökan om bidrag från stat och kommun för verksamheten, anmäla åkare till tävlingar och andra arrangemang och skicka information via mejl till medlemmarna 
Ja
Anmälningsavgift
I samband med anmälan till konståkningsgrupp tas en anmälningsavgift ut. Anmälningsavgiften tillsammans med medlemsavgift och i förekommande fall tävlingslicens faktureras efter anmälan är godkänd och ska vara betald för att plats ska garanteras. Anmälningsavgiften ska betalas oavsett om åkaren startar den ordinarie terminen som börjar vecka 33 eller inte.

Anmälningsavgiften är 2000 kr för grupperna A/US, A2 och B1. För AFL, C1, C2, C3, K1, K2, och Sportgruppen är anmälningsavgiften 1000 kr. Anmälningsavgiften ingår som en del i hela terminsavgiften och räknas av när terminsavgiften ska betalas. Ingen anmälningsavgift faktureras till K3, K4, vuxengruppen och Vårgårda fortsättning.
Val av grupp *
Genom att välja konståkningsgrupp accepterar jag att betala de avgifter som klubben tar ut för träning och medlemskap för mig/mitt barn. Jag är införstådd med att terminsavgift betalas i träningspaket för alla konståkningsgrupper. I träningspaketet ingår de istider, danstider och off ice-tider som framgår av schemat för respektive grupp höstterminen 2022.
 

Anmälan är giltig under förutsättning att ni fyller i den grupp som klubben placerat er i. Så var noga med att fylla i rätt grupp. Anmälan ska göras senast 25 juli 2022 för att plats ska kunna garanteras.
Målsman
Är du över 18 behöver du inte fylla i målsmansuppgifter. Målsmansuppgifterna blir per automatik inte obligatoriska när du fyller i ett födelseår som innebär att du är över 18 år.
OBS!!
Personuppgifter är deltagarens uppgifter. Målsmäns e-post och telefonnummer skrivs endast under Målsman 1 och Målsman 2.
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
Telefon hem  
E-post 1  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  
*
Jag accepterar Användarvillkoren

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport